| | | |


Aktuálně

Usnesení AS MU, 15.1.2018

Akademický senát Masarykovy univerzity volí doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. předsedou AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. předsedou Volební a mandátové komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí Mgr. Josefa Menšíka, Ph.D. předsedou Ekonomické komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí JUDr. Veroniku Smutnou, Ph.D. předsedkyní Legislativní komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Volební a mandátové komise AS MU: RNDr. Milan Baláž, Ph.D.; Alexandra Bečková; prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; Oldřich Florian; Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.; Ing. Mgr. Daniel Kerekeš; doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.; Bc. Michal Vlček; Bc. Ondřej Vymazal.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Ekonomické komise AS MU: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.; Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.; MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.; doc. Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.; Mgr. Karel Kubíček, PhD.; Ing. Martin Murín; Mgr. Petr Najvar, Ph.D.; Jiří Němec; JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.; doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.; Albert Šterba; Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.; Mgr. et Mgr. Tomáš Varga.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Legislativní komise AS MU: RNDr. Luboš Bauer, CSc.; Lukáš Buchta; doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.; Karel Doleček; Ing. Mgr. Daniel Kerekeš; Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.; Mgr. Tereza Králová; doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.; Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.; RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.; Mgr. Václav Orava; Ing. Ondřej Špetík; Albert Štěrba; Mgr. Matej Patrik Žitňanský.

Akademický senát Masarykovy univerzity zřizuje v souladu s čl. 6 odst. 3 Jednacího řádu AS MU Komisi pro záležitostí doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků AS MU a vymezuje ji tyto úkoly: (a) býti poradním orgánem AS MU ve věcech doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků, (b) projednávat a přijímat stanoviska k záležitostem předkládaným na jednání AS MU v rozsahu týkajícího se doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. a prof. Lenky Karfíkové, Dr. theol. členy Vědecké rady Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro funkční období 2018–2020 tyto delegáty: MUDr. Markétu Petrovovou, Ph.D., jako delegátku LF MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity se zavazuje zajistit vždy nejpozději 14 dní po zveřejnění zápisu ze svého jednání zveřejnění anglické verze usnesení a udržovat anglickou verzi stránek AS MU kompletní a aktuální.

Akademický senát Masarykovy univerzity žádá rektora MU, aby zajistil vypracování a inzerci na titulní stránce ISu přehledného návodu, jak umožnit uživatelům přijímat e-maily se zápisy z jednání AS MU a jeho komisí.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru