| | | |


Aktuálně

Program nejbližšího zasedání 19. února 2018 16:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si vás pozvat na únorovou schůzi AS MU, která se bude konat v pondělí 19.2.2018 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Předání dosud nevydaných osvědčení o zvolení
4. Změna Organizační struktury LF MU
5. Předchozí souhlas se jmenováním nového člena RVH MU
6. Souhrnná zpráva o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má Masarykova univerzita účast, za rok 2016
7. Volba předsedy Komise pro záležitosti doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků AS MU
8. Volba členů Komise pro záležitosti doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků AS MU
9. Volba člena Ekonomické komise AS MU
10. Pracovní skupina pro jednání o financování doktorských studentů
11. Různé

Podkladové materiály k jednání zde: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/obdobi_2018-2020/podklady_pro_225_zasedani_19_unora_2018/?info=1

Srdečně

Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru