| | | |


Aktuálně

Usnesení AS MU, 4. 6. 2018

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Výroční zprávu o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2017, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2017, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity, v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem nahradit nepeněžitý vklad Masarykovy univerzity do společnosti Biology Park Brno, a. s., peněžitým vkladem ve výši 107 520 Kč.

Akademický senát Masarykovy univerzity bere na vědomí rezignaci předsedkyně Legislativní komise AS MU JUDr. Veroniky Smutné, Ph.D. a volí předsedou Legislativní komise AS MU Mgr. Bc. Michala Koščíka, Ph.D.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí JUDr. Veroniku Smutnou, Ph.D. členkou Legislativní komise AS MU.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru