| | | |


Aktuálně

Usnesení z jednání AS MU 5.12.2016:

 

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování místopředsedy a ostatních členů Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity dle seznamu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 34 odst. 9 odst. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dává řediteli CEITEC MU předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady CEITEC MU dle seznamu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity vyzývá děkany fakult a fakultní senáty Masarykovy univerzity, aby při přípravě volebních řádů fakultních senátů respektovali zásadu oddělenosti volební skupiny studentů a volební skupiny akademických pracovníků jak pro pasivní, tak pro aktivní volební právo.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru