| | | |


Aktuálně

Noví členové Akademického senátu MU pro funkční období 2018-2020

 

Ve dnech 20. – 24. listopadu 2017 se uskutečnily volby do Akademického senátu MU. Proběhly v 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž byli voleni tři členové AS MU, a v obvodu studentů fakulty, kde byli voleni dva (na ESF a FF tři) členové AS MU; další tři zástupce volil obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť. Volební a mandátová komise AS MU vyhlásila výsledky voleb do AS MU dne 4.12.2017.

 

Seznam nových senátorů

Právnická fakulta - Komora akademických pracovníků

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

 

Právnická fakulta - Studentská komora

Lukáš Buchta

Oldřich Florian

 

Lékařská fakulta - Komora akademických pracovníků

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

 

Lékařská fakulta - Studentská komora

Natália Antalová

Albert Štěrba

 

Přírodovědecká fakulta - Komora akademických pracovníků

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

 

Přírodovědecká fakulta - Studentská komora

Mgr. Michaela Tvrdoňová

Bc. Ondřej Vymazal

 

Filozofická fakulta - Komora akademických pracovníků

doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres

Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

 

Filozofická fakulta - Studentská komora

Mgr. et Mgr. Tomáš Varga

Mgr. et Mgr. Jan Werner

Mgr. Matej Patrik Žitňanský

 

Pedagogická fakulta - Komora akademických pracovníků

Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

 

Pedagogická fakulta - Studentská komora

Karel Doleček

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

 

Ekonomicko-správní fakulta - Komora akademických pracovníků

Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

 

Ekonomicko-správní fakulta - Studentská komora

Alexandra Bečková

Ing. Martin Murín

Ing. Ondřej Špetík

 

Fakulta informatiky - Komora akademických pracovníků

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

 

Fakulta informatiky - Studentská komora

Bc. Jakub Peschel

Mgr. Vladimír Štill

 

Fakulta sociálních studií - Komora akademických pracovníků

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

 

Fakulta sociálních studií - Studentská komora

Ing. Mgr. Daniel Kerekeš

Jiří Němec

 

Fakulta sportovních studií - Komora akademických pracovníků

Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.

Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

 

Fakulta sportovních studií - Studentská komora

Mgr. Tereza Králová

Bc. Michal Vlček

 

Vysokoškolské ústavy

Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Mgr. Kamila Novotná

PhDr. Renata Prucklová

 

Usnesení AS MU, 4.12.2017

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) a podle § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů Masarykovy univerzity ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b), podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vnitřní předpis Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b), podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vnitřní předpis Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o zrušení součásti Masarykovy univerzity Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích – CERIT MU, a to s účinností od 1. 1. 2018.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení čl. 14 odst. 4 Statutu Masarykovy univerzity rozhodl o zřízení součásti Masarykovy univerzity Kariérní centrum Masarykovy univerzity, s působností vymezenou takto: „Kariérní centrum Masarykovy univerzity je odborným pracovištěm s celouniverzitní působností. Jeho posláním je zprostředkovávat studentům kontakt se zaměstnavateli a ulehčit jim proces hledání prvního zaměstnání ještě před ukončením studia. Nabízí individuální a skupinové kariérové poradenské služby a rozvíjí jednotný inzertní prostor s pracovními nabídkami pro celou univerzitu.“, a to s účinností od 1. 1. 2018.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování prof. PhDr. Viery Bačové, DrSc.; prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc.; prof. PhDr. Tomáše Sirovátky, CSc.; doc. PhDr. Ireny Sobotkové, CSc. a doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.D. členy Vědecké rady Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 34 odst. 9 odst. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává řediteli CEITEC MU předchozí souhlas ke jmenování doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. členem Vědecké rady CEITEC MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro funkční období 2018–2020 tyto delegáty: Ing. Viktorii Klímovou, Ph.D., jako delegátku ESF MU; Mgr. Petra Vurma, Ph.D., jako delegáta FF MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity vyzývá rektora MU, aby inicioval diskusi o precizaci postupu ve volbách do AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí Karla Dolečka členem Volební a mandátové komise AS MU.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru