| | | |


Aktuálně

Usnesení z jednání AS MU 6.6.2016:

 

Akademický senát MU schvaluje výroční zprávu o činnosti MU v roce 2015.

 

Akademický senát MU schvaluje výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2015.

 

Akademický senát MU se připojuje k nesouhlasu České konference rektorů z 2.6.2016 se stávající podobou některých aspektů vysokoškolské a výzkumné politiky české vlády. Apeluje na ústavní orgány, aby nedopustily pokračování podfinancování vysokého školství a aby odmítly navrženou podobu střednědobého rozpočtového výhledu, který konzervuje finanční propad minulých let.

AS MU považuje za skandální vypnutí provozu informačního systému evidence výsledků VaVaI a systému centrální evidence projektů. AS MU je znepokojen opakovaným selháváním Úřadu vlády ČR, které ohrožuje proces hodnocení výsledků vědy v ČR.

Tato flagrantní pochybení vedou AS MU k tomu, že se připojuje k výzvě ČKR k projevům veřejného nesouhlasu s přístupem vlády k oblasti vysokého školství a je připraven veřejně prosazovat zlepšení podmínek pro kvalitní vysokoškolské vzdělání a výzkum.

 

Akademický senát MU žádá rektora, aby zvážil možnou podporu zavedení elektronizace přiznávání stipendií  v IS MU.

 

Akademický senát MU volí Mgr. Daniela Kerekeše a doc. PhDr. Jarmilu Bednaříkovou, CSc. členy Legislativní komise AS MU.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru