| | | |


Aktuálně

Usnesení AS MU, 5. 3. 2018

Akademický senát MU v souladu s čl. 47 odst. 3 Statutu MU projednal a bere na vědomí návrh znění směrnice Masarykovy univerzity „Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2018“.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s čl. 4 odst. 5 přílohy 3 Statutu Masarykovy univerzity projednal a bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má Masarykova univerzita účast, za rok 2016.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 34, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dává řediteli ÚVT MU předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity dle seznamu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity bere na vědomí rezignaci člena Ekonomické komise AS MU Mgr. Petra Najvara, Ph.D. a volí členkou Ekonomické komise AS MU Mgr. Kateřinu Lojdovou, Ph.D.

Akademický senát Masarykovy univerzity (jak Komora akademických pracovníků, tak Studentská komora) jako vrcholný zastupitelský orgán akademické obce Masarykovy univerzity vyjadřuje nesouhlas se zvolením poslance JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nechceme se zapojovat do běžných politických debat, zde ale cítíme, že jde o víc. Nedávným zvolením Z. Ondráčka do pozice předsedy komise kontrolující GIBS dochází k relativizaci a rehabilitaci zločinné komunistické minulosti. Jako reprezentanty Masarykovy univerzity nás uráží, že se předsedou této komise stal člověk, který se podílel na represích mimo jiné proti mladým lidem a studentům v roce 1989, aniž by nad tím dodnes projevil lítost. Podporujeme proto protestní akci proti Ondráčkovu zvolení na brněnském náměstí Svobody dne 5. března 2018.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru