| | | |


Aktuálně

Usnesení z jednání AS MU 9.1.2017:

 

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU schvaluje Statut Právnické fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU schvaluje Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU v souladu s čl. 47 odst. 3 Statutu MU projednal a bere na vědomí návrh znění směrnice MU „Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2017“, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU volí doc. RNDr. Evu Hladkou, Ph.D. členkou Ekonomické komise AS MU.

Akademický senát MU odvolává Dominika Levíčka z Legislativní komise AS MU.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru