| | | |


Aktuálně

Akademický senát Masarykovy univerzity hledá asistenta/asistentku

 

Náplň práce:

  • administrativní podpora činnosti AS MU a jeho komisí (obsluha hlasovacího zařízení, aktualizace senátního webu, dokumentové složky v IS, zápisy ze schůzí komisí apod.)
  • vyřizování cestovních příkazů a objednávek souvisejících s činností AS MU a reprezentantů MU v Radě vysokých škol (systém INET)

 

Požadujeme: 

  • pečlivost, samostatnost a spolehlivost
  • stabilitu v obsazení pozice
  • možnost pracovat i v podvečerních hodinách (schůze AS MU a jeho komisí se konají v 16:00-19:00)
  • nástup ihned nebo dle dohody

 

Nabízíme: 

  • dohodu o provedení práce o předpokládaném rozsahu 24 hodin/měsíc
  • zajímavou práci ve strukturách univerzitní samosprávy

 

Zaujala Vás tato pozice? Pokud ano, zašlete svůj životopis a motivační dopis do 26. dubna 2017 na adresu: balik@fss.muni.cz.

 

Usnesení ze schůze AS MU 24.4.2017:

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2017 a střednědobý výhled dle předloženého návrhu, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje  rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle předloženého návrhu, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a provozování horkovodní přípojky ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s., v objektu VŠ kolejí MU Kounicova 50 v k. ú. Ponava v Brně.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení společnosti GasNet, s. r. o., na pozemcích MU v k. ú. Bohunice v Brně.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a provozování podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., na pozemcích MU v k. ú. Stránice v Brně.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene stezky a cesty přes komunikaci a přilehlý pozemek ve vlastnictví MU v k. ú. Pisárky k pozemkům ve vlastnictví Mgr. Jiřího Vaška a Vojtěcha Dukáta.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene pro umístění a provozování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1335/1 v k. ú. Pisárky ve vlastnictví MU ve prospěch sousedících pozemků ve vlastnictví manželů Ing. Antonína a Nataši Kofroňových.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru