| | | |


Aktuálně

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na 19. schůzi AS MU, která se bude konat 3.4.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí.

Plánovaný program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Jednací řád RVH MU
4. Statut LF MU
5. Volební řád AS LF MU
6. Jednací řád AS LF MU
7. Jednací řád VR LF MU
8. Volba náhradníka studentského delegáta do Rady vysokých škol
9. Informace z NAÚ
10. Různé

Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/68342323/

S pozdravem

Stanislav Balík, předseda AS MU

Program nejbližšího zasedání 03. dubna 2017 16:00

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na 19. schůzi AS MU, která se bude konat 3.4.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí.

Plánovaný program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Jednací řád RVH MU
4. Statut LF MU
5. Volební řád AS LF MU
6. Jednací řád AS LF MU
7. Jednací řád VR LF MU
8. Volba náhradníka studentského delegáta do Rady vysokých škol
9. Informace z NAÚ
10. Různé

Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/68342323/

S pozdravem

Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru