| | | |


Aktuálně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si vás pozvat na schůzi AS MU, která se bude konat 6.3.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti na Komenského náměstí, v místnosti 300.

 

Program: 

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Vnitřní mzdový předpis MU
4. Zrušení IBA
5. Personální politika MU - přehled opatření v návaznosti na DZ MU 2016-2020
6. Různé
    a) Síť Muni Yammer
 
Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/67875944/
 

Stanislav Balík, předseda AS MU

 

Program nejbližšího zasedání 06. března 2017 16:00

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na schůzi AS MU, která se bude konat 6.3.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti na Komenského náměstí, v místnosti 300.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Vnitřní mzdový předpis MU
4. Zrušení IBA
5. Personální politika MU - přehled opatření v návaznosti na DZ MU 2016-2020
6. Různé
a) Síť Muni Yammer

Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/67875944/

S pozdravem

Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru