| | | |


Komise

V souladu s Článkem 5 Statutu Masarykovy univerzity Akademický senát MU zřizuje ekonomickou komisi a případně i další komise, v jejichž čele je vždy člen AS MU. Členy komise mohou být členové z řad akademické obce MU, popřípadě další odborníci na řešenou problematiku.


Ekonomická komise

předseda: Josef Menšík

členové: Luděk Bláha, Eva Hladká, Michal Jurajda, Oldřich KrpecKarel Kubíček, Vojtěch Kyselý, Ivana PařízkováFilip Příhoda, Tomáš Rejlek, Jan Šťáva, Jeffrey Alan Vanderziel, Věra Večeřová.


Legislativní komise

předseda: Veronika Smutná

členové: Luboš Bauer, Jarmila Bednaříková, Daniel KerekešFilip KřepelkaPavel Lízal, Marie NovákováVáclav Orava, Petr Procházka, Lukáš Ručka, Zdeněk Sychra.


Volební a mandátová komise

předseda: Pavel Lízal

členové: Milan Baláž, David Hejč, Michal Koščík, Jiří LibraMichaela Tvrdoňová, Petra Vejvodová
nahoru