| | | |


Komise

V souladu s Článkem 6 Jednacího řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity Akademický senát MU zřizuje Volební a mandátovou komisi, Legislativní komisi a Ekonomickou komisi, případně i další komise, v jejichž čele je vždy člen AS MU. Členy komise mohou být členové z řad akademické obce MU, popřípadě další odborníci na řešenou problematiku.


Ekonomická komise

kontaktní e-mail: asmu.ek@muni.cz

předseda: Josef Menšík

členové: Zuzana DošláEduard HrazdíraMichal Jurajda, Oldřich KrpecKarel Kubíček, Martin Murín, Petr Najvar, Jiří Němec, Ivana Pařízková, Tomáš Pitner, Albert ŠterbaJeffrey Alan Vanderziel, Tomáš Varga


Legislativní komise

kontaktní e-mail: lkas@mail.muni.cz

předseda: Veronika Smutná

členové: Luboš Bauer, Lukáš Buchta, Vlastislav Dohnal, Karel DolečekDaniel Kerekeš, Michal Koščík, Tereza KrálováFilip Křepelka, Michal KumstátPavel Lízal, Václav Orava, Ondřej Špetík, Albert Šterba, Matej Patrik Žitňanský


Volební a mandátová komise

kontaktní e-mail: asmu.vmk@muni.cz

předseda: Pavel Lízal

členové: Milan Baláž, Alexandra Bečková, Milan Brázdil, Oldřich Florian, Zdeněk HodisDaniel Kerekeš, Jiří Špalek, Michal Vlček, Ondřej Vymazal


Komise pro záležitosti doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků

kontaktní e-mail: 

předseda: 

členové:  
nahoru