| | | |


Zasedání AS MU 5. června 2017 16:00

Program

Vážení členové akademické obce,
srdečně vás zvu na 22. schůzi AS MU, která se bude konat 5.6.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Program:
1. Zahájení
2. Předání osvědčení nově zvolené senátorce
3. Kontrola úkolů
4. Studijní a zkušební řád MU
5. Vnitřní předpis Pravidla systému zajišťování kvality...
6. Vnitřní předpisy PrF MU
a) Volební řád AS PrF MU
b) Jednací řád AS PrF MU
c) Jednací řád VR PrF MU
d) Disciplinární řád PrF MU
7. Vnitřní předpisy LF MU
a) Jednací řád AS LF MU
8. Vnitřní předpisy PdF MU
a) Statut PdF MU
b) Jednací řád AS PdF MU
c) Disciplinární řád PdF MU
d) Zrušení Volebního a jednacího řádu AS PdF MU
9. Vnitřní předpisy FSS MU
a) Volební řád AS FSS MU
10. Vnitřní předpisy PřF MU
a) Jednací řád AS PřF MU
b) Jednací řád VR PřF MU
c) Disciplinární řád pro studenty PřF MU
11. Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2016
12. Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2016
13. Obvodní volební komise pro celouniverzitní pracoviště
14. Různé
a) Výzva fakultním senátům FSS a LF

Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/69589444/?info=1

Srdečně

Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru