| | | |


Složení Senátu

Aktuální seznam členů  AS MU ve funkčním období 2015-2017. 

  • doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
       (Fakulta sociálních studií)
       předseda
Komora akademických pracovníkůStudentská komora
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
   předseda
Bc. Ondřej Vymazal
   předseda
 
Právnická fakulta
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.Petr Procházka
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.Jiří Růžička
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. 
 
Lékařská fakulta
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Senad Kolář
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.MUDr. Tibor Stračina
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. 
 
Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.Mgr. Michaela Tvrdoňová
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.Bc. Ondřej Vymazal
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. 
 
Filozofická fakulta
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.Bc. Martin Svatoň
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.Mgr. Matej Patrik Žitňanský
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. 
 
Pedagogická fakulta
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.Karel Doleček
Mgr. Petr Najvar, Ph.D.Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 
 
Ekonomicko-správní fakulta
RNDr. Luboš Bauer, CSc.Ing. Kristína Babíková
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. 
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. 
 
Fakulta informatiky
doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.RNDr. František Blahoudek
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.Bc. Jakub Peschel
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.Mgr. Lukáš Ručka
 
Fakulta sociálních studií
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.Mgr. Vojtěch Kyselý
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.Bc. Filip Příhoda
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. 
 
Fakulta sportovních studií
Mgr. Jan Došla, Ph.D. 
Mgr. Oldřich Racek, Ph.D. 
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. 
 
Vysokoškolské ústavy
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. 
Mgr. Karel Kubíček, PhD. 
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková 

 nahoru