| | | |


MU AS meeting 15. October 2012 16:00

Agenda

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání Akademického senátu Masarykovy
univerzity, které se uskuteční 15. října v 16 hodin ve velké zasedací
místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání (aktualizován 9.10.2012):
1. Informace o změnách ve složení AS MU
2. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
3. Projednání a schválení aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2013
4. Projednání pronájmu kina Scala
5. Projednání a schválení novelizace Vnitřního mzdového předpisu MU
6. Projednání a schválení návrhu rektora na jmenování člena Vědecké rady MU
7. Doplnění legislativní komise AS MU a její činnost
8. Dopis Asociace klinických psychologů
9. Různé


Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantup