| | | |


Období 2012 - 2014

Členové AS MU jsou voleni (na období tří let) zvlášť z řad akademických pracovníků (zaměstnanců) a z řad studentů.

Níže jsou uvedeny protokoly volebních komisí jednotlivých fakult o volbách do AS MU.


Volby pro funkční období 2012-2014:


nahoru