| | | |


Období 2015 - 2017

Členové AS MU jsou voleni (na období tří let) zvlášť z řad akademických pracovníků (zaměstnanců) a z řad studentů.

Zápisy z jednání volební a mandátové komise AS MU o průběhu voleb (projednání stížností na volby a vyhlášení zvolených kandidátů a náhradníků):

 

Volby pro funkční období 2015-2017 (protokoly generované z IS MU):


nahoru