| | | |


Období 2018 - 2020

Členové AS MU jsou voleni (na období tří let) zvlášť z řad akademických pracovníků (zaměstnanců) a z řad studentů.

Zápisy z jednání volební a mandátové komise AS MU o průběhu voleb (projednání stížností na volby a vyhlášení zvolených kandidátů a náhradníků):

  • červen 2017 - vylosování 2 volebních obvodů s 3 mandáty ve SKAS

 

Volby pro funkční období 2018-2020 (protokoly generované z IS MU):


nahoru