| | | |


Zasedání Akademického senátu MU

Program nejbližšího zasedání 18. února 2019 16:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rád bych vás pozval na únorovou schůzi AS MU, která se bude konat v pondělí 18. února 2019 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Plánovaný program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Pozemková agenda
a) Koupě pozemků p. č. 1329/5, 1329/80, 1329/81, 1349/1 a 1350/1 v Bohunicích od společnosti CAMPUS RESIDENTIAL AREA III, a.s.
b) Prodej pozemku p. č. 1329/83 v Bohunicích společnosti Biology Park Brno a.s.
4. Různé
a) Informace o volbě rektora MU
b) Volební řád AS MU - diskuse
c) Odměňování bývalých univerzitních/fakultních představitelů

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/obdobi_2018-2020/podklady_pro_234_zasedani_18_unora_2019/

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MU

Přehled minulých zasedání AS MUnahoru