| | | |


Zasedání Akademického senátu MU

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.

Přehled minulých zasedání AS MUnahoru