| | | |


Zasedání AS MU 2. února 2012 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU schválil změnu Statutu ESF MU.
  2. Akademický senát schválil změnu volebního řádu FF MU.
  3. Akademický senát MU ukládá předsedovi AS MU účastnit se jednání a porad vedení univerzity.

Zápis ze zasedánínahoru