| | | |


Zasedání AS MU 5. března 2012 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU ustavuje ekonomickou komisi ve složení : předseda komise Ing.Vladimír Žítek (ESF), členové z řad akademických pracovníků: Vanderziel (FF), Jurajda (LF), Matyska (FI), Večeřová (FSpS), Mazal (PřF), Krpec (FSS), Vrubel (PdF), Radvan (PrF) a členové nominováni za Studentskou komoru AS : Kadlec, Zrůstová, Adamčík
  2. Akademický senát ustavuje legislativní komisi.
  3. Akademický senát Masarykovy univerzity vyjadřuje uznání Studentské komoře Akademického senátu Masarykovy univerzity i studentům akademické obce Masarykovy univerzity za úspěšnou organizaci Týdne neklidu na Masarykově univerzitě i oprávněný zájem o problematiku legislativních změn týkajících se vysokého školství.

Zápis ze zasedánínahoru