| | | |


Zasedání AS MU 2. dubna 2012 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU schvaluje novelu Statutu Pedagogické fakulty ve znění předloženém AS MU.
  2. Akademický senát schvaluje návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2012, tak jak byl předložen rektorem univerzity.
  3. Akademický senát MU souhlasí se záměrem rektora MU jmenovat doc. Janíčka kvestorem MU bez výběrového řízení.
  4. Akademický senát MU souhlasí se záměrem rektora odvolat doc. Janíčka z funkce prorektora a zrušit funkci prorektora pro ekonomiku.
  5. Akademický senát MU konstatuje potřebnost rovného zastoupení fakult v ekonomické komisi AS MU.

Zápis ze zasedánínahoru