| | | |


Zasedání AS MU 14. května 2012 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU vyjádřil podporu doc. Malému jako kandidátovi na místo prorektora MU.
  2. Akademický senát MU schvaluje novelu Statutu Lékařské fakulty MU.
  3. Akademický senát MU deleguje na návrh SK Hanu Bendžíkovou jako náhradnici delegáta MU  do Rady VŠ.
  4. Akademický senát MU jmenuje navržené členy legislativní komise.

Zápis ze zasedánínahoru