| | | |


Zasedání AS MU 3. prosince 2012 16:00

Usnesení

  1. Senát schvaluje novelizaci Statutu MU.
  2. Senát schvaluje vědeckou radu vysokoškolského ústavu Ceitec ve složení navrženém rektorem.
  3. Senát jmenuje předsedou Ekonomické komise AS MU prof. RNDr. Luďka Matysku, CSc.
  4. Senát schvaluje změnu statutu ESF MU.
  5. Senát schvaluje novelizaci Stipendijního řádu MU.
  6. Akademický senát Masarykovy univerzity vyjadřuje podporu vedení MU v jeho postoji ohledně návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, zejména pak odmítá jakoukoliv verzi zákona, která by otevírala cestu pro rušení výukových základen lékařských fakult v nemocnicích.
  7. Akademický senát Masarykovy univerzity požaduje věcné posouzení zamýšlených legislativních řešení na úrovni reprezentací vysokých škol, nikoliv jen v úzké skupině vybraných zástupců. Akademický senát MU vyzývá Radu vysokých škol a Českou konferenci rektorů ke koordinaci postoje k záměrům zamýšlených změn ještě před kroky směřujícími ke konkrétní legislativní úpravě.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání Akademického senátu Masarykovy
univerzity, které se uskuteční 3. prosince v 16 hodin ve velké zasedací
místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisů z minulých zasedání
2. Změna statutu MU
3. Schválení návrhu na členy vědecké rady vysokoškolského ústavu CEITEC
4. Volba předsedy ekonomické komise
5. Projednání směrnic MU se vztahem k rozpočtu na rok 2013
6. Změna statutu ESF MU
7. Schválení změny Stipendijního řádu
8. Návrh zákona o univerzitních nemocnicích
9. Různé


Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantnahoru