| | | |


Zasedání AS MU 18. února 2013 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje změny Statutu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání Akademického senátu Masarykovy
univerzity, které se uskuteční 18. února v 16 hodin ve velké zasedací
místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Projednání a schválení návrhu na změnu Přílohy Statutu MU
3. Projednání a schválení návrhu rektora na jmenování členů Vědecké rady
vysokoškolského ústavu ÚVT MU
4 Schválení novelizace statutu FSpS MU
5. Informace a diskuse o postupu přípravy novely vysokoškolského zákona
6. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantnahoru