| | | |


Zasedání AS MU 11. března 2013 16:00

Usnesení

  1. AS MU schvaluje  vědeckou radu Ústavu výpočetní techniky ve složení dle návrhu rektora.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na zasedání AS MU, které se uskuteční
v pondělí 11. března v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání, oprava zápisu z 8. zasedání dne 3.12.2012
2. Projednání a schválení návrhu rektora na jmenování členů Vědecké rady vysokoškolského ústavu ÚVT MU
3. Informace o novele vysokoškolského zákona
4. Limity počtu studií pro rok 2014
5 Projednání a schválení novelizace statutu FSpS MU
6. Vystoupení Mgr. S. Novákové (FSpS) - "Firemní kultura"
7. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantnahoru