| | | |


Zasedání AS MU 8. dubna 2013 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje změny Statutu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

  2. Akademický senát schvaluje změny Studijního a zkušebního řádu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

  3. Akademický senát schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2013 dle návrhu předloženého rektorem.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na zasedání AS MU, které se uskuteční
v pondělí 8. dubna 2013 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisů ze zasedání 18.2. a 11.3.
2. Novelizace Statutu MU a Studijního a zkušebního řádu MU v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona
3. Rozpočet MU na rok 2013

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantnahoru