| | | |


Zasedání AS MU 3. června 2013 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje změny Statutu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  2. Akademický senát schvaluje novelu Statutu ESF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  3. AS MU vítá, že prezident ČR Miloš Zeman přehodnotil svůj původní záměr nejmenovat docenta Martina Putnu profesorem. Tento krok by vedl k bezprecedentnímu zásahu do výlučné kompetence akademické obce. Za dehonestující však považujeme navržený způsob předání, který docenta Putnu (případně další budoucí profesory) staví do role profesorů jiné kategorie. Zásadně rovněž nesouhlasíme s tím, aby do textu zákona o vysokých školách byly direktivně podsouvány jednotlivé body pouze na základě politicky motivovaného požadavku. AS MU podporuje usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 24. května 2013 k okolnostem jmenování doc. Martina Putny profesorem.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 3. června v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Změna Statutu MU - maximální výše poplatků
3. Limity počtu studií pro rok 2014 a jejich rozdělení v rámci MU
4. Vnitřní předpisy ESF MU - Statut, VaJŘ AS, Disciplinární řád
5. Novela vysokoškolského zákona, řízení ke jmenování profesorem
6. Různé


Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantnahoru