| | | |


Zasedání AS MU 7. října 2013 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje novelu Statutu FSpS MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  2. Akademický senát schvaluje Jednací řád vědecké rady FSpS MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  3. Akademický senát schvaluje Volební a jednací řád  ESF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  4. Akademický senát schvaluje Disciplinární řád  ESF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  5. Akademický senát schvaluje změnu Přílohy Organizační struktura LF MU Statutu LF  v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  6. Akademický senát MU schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru MU na rok 2014.
  7. Akademický senát schvaluje změny Statutu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  8. Akademický senát bere na vědomí závěry jednání SR z 14.5. 2012, 31.5. 2012, 5.11. 2012, 6.12. 2012, 25.2. 2013, 13.5.2013 a 24.6. 2013.
  9. Akademický senát MU deleguje na návrh Studentské komory Jana Kozubíka jako delegáta MU do Studentské komory Rady vysokých škol. Akademický senát MU deleguje na návrh Studentské komory Filipa Příhodu jako náhradníka delegáta MU do Studentské komory Rady vysokých škol, a to s platností ode dne ukončení členství Hany Bendžíkové v RVŠ.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 7. října v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

0. Informace o změnách ve složení AS MU
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2014
3. Změna Statutu MU - poplatky dle §58 zákona o VŠ
4. Vyjádření k závěrům správní rady MU
5. Vnitřní předpisy FSpS MU - Jednací řád VR, Statut fakulty
6. Vnitřní předpisy ESF MU - VaJŘ AS, Disciplinární řád
7. Změna Statutu LF - organizační struktura
8. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantnahoru