| | | |


Zasedání AS MU 3. března 2014 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje návrh rektora na jmenování prof. Hany Machkové, prof. Jaroslava Millera a prof. Milana Pola za členy Vědecké rady Masarykovy univerzity.
  2. Akademický senát schvaluje Pravidla sestavování rozpočtu MU v upraveném znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  3. Akademický senát MU zvolil Martina Jakuba Arbeta jako svého zástupce do Komise pro stravovací politiku.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 3. března v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

0. Informace o zvolení nového člena AS MU
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Schválení návrhu rektora na jmenování členů VR MU
3. Stipendijní program rektora v roce 2013
4. Příprava rozpočtu MU
5. Výzkumný výkon MU
6. Volba zástupců AS MU do Komise pro stravovací politiku
7. Informace o nákupu NMR pro Ceitec
8. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru