| | | |


Zasedání AS MU 2. června 2014 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje Volební a jednací řád AS MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  2. Akademický senát schvaluje změny Statutu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  3. Akademický senát schvaluje změny Statutu PdF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  4. Akademický senát podporuje vydání směrnic rektora ke studiu osob se specifickými nároky.
  5. Akademický senát MU deleguje na návrh AS PřF MU RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. jako delegáta PřF MU do Rady vysokých škol. Akademický senát MU deleguje na návrh Studentské komory Filipa Příhodu jako delegáta MU do Studentské komory Rady vysokých škol. Akademický senát MU deleguje na návrh Studentské komory Bc. Michaelu Tvrdoňovou jako náhradnici delegáta MU do Studentské komory Rady vysokých škol.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 2. června 2014 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Volební a jednací řád AS MU a návazné změny Statutu AS MU
3. Změna Statutu PdF
4. Směrnice rektora o studiu osob se specifickými nároky
5. Delegace do RVŠ za PřF, delegace do SK RVŠ
6. Strategie internacionalizace MU
7. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru