| | | |


Zasedání AS MU 13. října 2014 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU schvaluje novelu Volebního a jednacího řádu AS PdF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  2. Akademický senát MU schvaluje změny Statutu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  3. Akademický senát MU schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru MU na rok 2015.
  4. Akademický senát MU schvaluje volební a mandátovou komisi MU ve složení Filip Křepelka (předseda), Milan Baláž, David Hejč, Michal Koščík, Pavel Troubil, Petra Vejvodová.
  5. Akademický senát MU schvaluje obvodní volební komisi pro celouniverzitní pracoviště ve složení Jan Paleček (předseda), Lenka Fajkusová, Hana Katrňáková.
  6. Akademický senát MU souhlasí se záměrem uzavřít smlouvy dle předložených návrhů.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU, které se uskuteční
v pondělí 13. října 2014 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Volební a jednací řád AS PdF MU
3. Poplatky za studium pro rok 2015/16 - změna Statutu MU
4. Aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2015
5. Ustavení Volební a mandátové komise AS MU
6. Ustavení obvodní volební komise pro celouniverzitní pracoviště
7. Vyjádření AS MU k právním úkonům, vyžadujícím souhlas správní rady MU
8. Informace o založení společnosti JIC Invest
9. Informace o plánovaných opravách kolejí Vinařská a o plánu na prodej kolejí Lomená
10. Různénahoru