| | | |


Zasedání AS MU 3. listopadu 2014 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU schvaluje novelu Statutu MU v navrženém znění, která tvoří přílohu tohoto zápisu.
  2. Akademický senát MU schvaluje Pracovní řád v navrženém znění, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
  3. Akademický senát MU deleguje do Rady vysokých škol tyto delegáty: Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. jako delegáta MU do předsednictva RVŠ, Bc. Filipa Příhodu jako delegáta do Studentské komory, Bc. Michaelu Tvrdoňovou jako náhradnici delegáta do Studentské komory, doc. RNDr. Jaroslava Beránka, CSc., jako delegáta PdF MU, Mgr. Petra Vurma, Ph.D., jako delegáta FF MU, RNDr. Pavla Lízala, Ph.D., jako delegáta PřF MU, MUDr. Martina Pešla, Ph.D., jako delegáta LF MU, doc. RNDr. Lubomíra Popelínského jako delegáta FI MU, Mgr. et Mgr. Vlastimila Havlíka, Ph.D., jako delegáta FSS MU a doc. Mgr. Jiřího Nykodýma, Ph.D., jako delegáta FSpS MU.
  4. Akademický senát MU nominuje Mgr. Josefa Moravce a MUDr. Tibora Stračinu jako zástupce SK AS MU ve fondu rozvoje MU. Akademický senát MU nominuje pana J. A. Vanderziela, B.A., jako zástupce KAP AS MU ve fondu rozvoje MU.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU, které se uskuteční
v pondělí 3. listopadu 2014 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Pracovní řád - nový vnitřní předpis MU
3. Delegace do RVŠ
4. Program na podporu aktivní personální politiky fakult - informace rektora
5. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru