| | | |


Zasedání AS MU 1. prosince 2014 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU schvaluje směrnice MU Pravidla sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2015 a Pravidla hospodaření Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2015.
  2. Akademický senát MU deleguje do Rady vysokých škol: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., jako delegáta PrF MU a Mgr. Simonu Škarabelovou, Ph.D., jako delegátku ESF MU.
  3. Akademický senát MU pověřuje předsedu, aby předložil vedení MU návrh na vyčlenění rozpočtu AS MU pro rok 2015.
  4. Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU aby dohodl s vedením MU vhodnou formu fixního finančního ocenění předsedů AS MU a fakult v duchu předloženého návrhu.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 1. prosince 2014 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Směrnice MU - Pravidla sestavování rozpočtu a Pravidla hospodaření
3. Delegace do RVŠ
4. Informace FSS o poplatcích za přijímací řízení
5. Poplatek za průkaz studenta na MU
6. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru