| | | |


Zasedání AS MU 2. března 2015 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje změny vnitřního mzdového předpisu MU v předloženém znění, které je přílohou zápisu.
  2. Akademický senát MU ustavuje ekonomickou komisi ve složení : předseda komise Menšík (ESF), členové: Vanderziel (FF), Jurajda (LF), Bouda (FI), Večeřová (FSpS), Bláha (PřF), Balík (FSS), Šťáva (PdF), Radvan (PrF), Kyselý, Příhoda, Rejlek (všichni nominovaní SK).
  3. Akademický senát MU deleguje Michala Bulanta jako delegáta MU do sněmu a Mateje Žitňanského jako náhradníka delegáta do studentské komory Rady vysokých škol.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 2. března 2015 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Statut PrF MU
3. Vnitřní mzdový předpis MU
4. Organizační řád CJV MU
5. Ustavení komisí AS MU
6. Delegát MU do sněmu RVŠ
7. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru