| | | |


Zasedání AS MU 4. května 2015 00:00

Usnesení

  1.  Akademický senát MU schvaluje doplnění Směrnice MU 13/2014 – Pravidla sestavování rozpočtu MU pro kalendářní rok 2015 dle předloženého návrhu.
  2. Akademický senát MU schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2015 dle předloženého návrhu.
  3. Akademický senát MU schvaluje  rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle předloženého návrhu.
  4. Akademický senát MU schvaluje návrh rektora na jmenování doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. členkou vědecké rady MU.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 4. května v 16 hodin ve velké posluchárně na Komenského náměstí.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Rozpočet MU
3. Vyhlášení doplňujících voleb do AS (obvod studenti ESF)
4. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru