| | | |


Zasedání AS MU 21. září 2015 16:00

Usnesení

 1. Akademický senát MU volí svým předsedou doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.
 2. Akademický senát MU vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat níže uvedené prorektory:
 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., prorektor pro akademické záležitosti
 • prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor pro výzkum
 • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., prorektor pro vnější vztahy
 • prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., prorektorka pro záležitosti studentů
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro studium a informační technologie
 • doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., prorektorka pro rozvoj
 1. Akademický senát MU schvaluje návrh rektora na odvolání Vědecké rady MU v jejím stávajícím složení.
 2. Akademický senát MU schvaluje návrh rektora na jmenování členů Vědecké rady MU.
 3. AS MU bere na vědomí předběžné projednání Dlouhodobého záměru MU na období 2016–2020.
 4. Akademický senát MU deleguje Mgr. Josefa Menšíka, Ph.D., jako delegáta ESF MU do Rady vysokých škol.
 5. Akademický senát MU souhlasí se jmenováním JUDr. Ivany Pařízkové, Ph.D. členkou Ekonomické komise AS MU.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 21. září 2015 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Předběžný program:
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Volba předsedy AS MU
3. Vyjádření se k záměru rektora jmenovat prorektory
4. Schválení návrhu rektora na jmenování členů vědecké rady MU na období 2015–2019
5. Předběžné projednání Dlouhodobého záměru MU na období 2016–2020
6. Vyhlášení doplňovacích voleb do KAP AS MU na FI a do SKAS AS MU na ESF
7. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem

Josef Tomandl, předseda KAP AS MUnahoru