| | | |


Zasedání AS MU 22. února 2016 16:00

Usnesení

Akademický senát MU souhlasí, že si zapisovatel může pořídit audio záznam jednání AS MU pro potřeby sepsání zápisu ze schůze. Tento záznam bude vždy archivován pouze do nejbližší schůze AS MU, po níž bude smazán.

AS MU volí RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. členem Volební a mandátové komise AS MU.

AS MU volí RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. předsedou Volební a mandátové komise AS MU.

Akademický senát MU projednal Pravidla sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2016 a vyjádřil s nimi souhlas.

Akademický senát MU bere na vědomí koncept oslav stého výročí Masarykovy univerzity.

Akademický senát MU souhlasí se zrušením termínu řádného zasedání 7.3.2016.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 22. února v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Předběžný program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Novela vysokoškolského zákona a její dopady na univerzitní vnitřní předpisy
4. Volba předsedy Volební a mandátové komise AS MU
5. Pravidla sestavování rozpočtu MU 2016
6. Koncept oslav 100. výročí MU
7. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru