| | | |


Zasedání AS MU 2. května 2016 16:00

Usnesení

Akademický senát MU projednal novelizovaná Pravidla sestavování rozpočtu MU pro kalendářní rok 2016 dle předloženého návrhu a vyjádřil s nimi souhlas.

Akademický senát MU schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet MU pro rok 2016 dle předloženého návrhu.

Akademický senát MU schvaluje  rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle předloženého návrhu.

Akademický senát MU žádá rektora MU, aby zvážil úpravu předmětové ankety.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na 11. zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 2. května 2016 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu Masarykovy univerzity.

Plánovaný program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Pravidla pro sestavování rozpočtu MU 2016
4. Rozpočet MU 2016
5. Různé
a) Úprava studentské ankety
b) Mediální analýza MU 2015

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/62874196/

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru