| | | |


Zasedání AS MU 5. prosince 2016 16:00

Usnesení

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování místopředsedy a ostatních členů Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity dle seznamu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 34 odst. 9 odst. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dává řediteli CEITEC MU předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady CEITEC MU dle seznamu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity vyzývá děkany fakult a fakultní senáty Masarykovy univerzity, aby při přípravě volebních řádů fakultních senátů respektovali zásadu oddělenosti volební skupiny studentů a volební skupiny akademických pracovníků jak pro pasivní, tak pro aktivní volební právo.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na 15. zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 5. prosince 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti 300, Komenského náměstí.
Plánovaný program zasedání:
1. Zahájení
2. Předání osvědčení nově zvoleným senátorům
3. Kontrolu úkolů
4. Záměr rektora jmenovat místopředsedu a další členy RVH MU
5. Složení Vědecké rady CEITEC MU
6. Společné principy volebních řádů fakultních senátů
7. Informace o přípravě studijního řádu
8. Různé

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/66241560

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru