| | | |


Zasedání AS MU 6. března 2017 16:00

Usnesení

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity rozhodl podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení čl. 14 odst. 4 Statutu Masarykovy univerzity o zrušení hospodářského střediska a součásti Masarykovy univerzity Institut biostatistiky a analýz, a to s účinností od 30. 9. 2017.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na schůzi AS MU, která se bude konat 6.3.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti na Komenského náměstí, v místnosti 300.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Vnitřní mzdový předpis MU
4. Zrušení IBA
5. Personální politika MU - přehled opatření v návaznosti na DZ MU 2016-2020
6. Různé
a) Síť Muni Yammer

Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/67875944/

S pozdravem

Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru