| | | |


Zasedání AS MU 9. října 2017 16:00

Usnesení

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Statut Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na rok 2018 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity bere na vědomí záměr rektora vyhlásit Program na podporu personální politiky na roky 2017-2019 a v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh rektora na celkovou finanční alokaci pro Program na podporu personální politiky v roce 2017 ve výši 10 mil. Kč včetně rozdělení mezi součásti Masarykovy univerzity. Schválený návrh tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh rektora na převedení dodatečného příspěvku MŠMT pro rok 2017 ve výši 28,4 mil. Kč do Fondu provozních prostředků Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s návrhem rektora na založení spolku „Asociace pro kvalitu právního vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu, z.s.“ a účastí Právnické fakulty Masarykovy univerzity v něm.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí PhDr. Zdeňka Sychru, Ph.D. členem Volební a mandátové komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí PhDr. Zdeňka Sychru, Ph.D. předsedou Volební a mandátové komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí doc. RNDr. Jaroslava Beránka, CSc. členem Ekonomické komise AS MU.

Akademický senát MU nominuje jako své zástupce do hodnotící komise FR MU:

Za SK AS: Mgr. Michaela Tvrdoňová; Mgr. Vojtěch Kyselý; Bc. Ondřej Vymazal; MUDr. Tibor Stračina

Za KAP AS: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.; doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na 23. zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 9. října 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti 300, Komenského nám. 2.

Plánovaný program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Vnitřní předpisy FF MU
a) Statut FF MU
b) Volební řád AS FF MU
c) Jednací řád VR FF MU
4. Vnitřní předpisy PdF MU
a) Jednací řád AS PdF MU
b) Volební řád AS PdF MU
5. Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2018
6. Program na podporu personální politiky na roky 2017-2019
7. Použití dodatečného příspěvku MŠMT pro rok 2017
8. Vyjádření k návrhu na založení spolku „Asociace pro kvalitu právního vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu, z.s.“
9. Změna ve složení Volební a mandátové komise AS MU
10. Nominace zástupců AS MU do hodnotící komise FR MU
11. Řešení finanční a sociální situace doktorandů

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/podklady_pro_23_zasedani_9_rijna_2017/?info=1

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru