| | | |


Aktuálně

Usnesení 238. schůze AS MU 16. 9. 2019

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat tyto prorektory:

  • doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. – prorektor pro internacionalizaci; statutární zástupce rektora

  • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. – prorektorka pro výzkum a doktorské studium

  • prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. – prorektor pro personální a akademické záležitosti

  • Mgr. Michal Bulant, Ph.D. – prorektor pro vzdělávání a kvalitu

  • doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. – prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů

  • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – prorektor pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy

  • doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. – prorektor pro rozvoj

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává rektorovi předchozí souhlas k odvolání všech stávajících členů Vědecké rady Masarykovy univerzity a ke jmenování nových členů Vědecké rady Masarykovy univerzity. Přílohou zápisu ze zasedání je seznam nominantů, kteří byli schváleni ke jmenování Akademickým senátem Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro funkční období 2018–2020 prof. RNDr. Jiřího Zlatušku, CSc., jako zástupce Fakulty informatiky MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro funkční období 2018–2020 Damira Solaka, jako zástupce studentů (delegáta).

Akademický senát Masarykovy univerzity volí členkou Legislativní komise AS MU Bc. Natálii Antalovou.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí členem Ekonomické komise AS MU Mgr. Jakuba Malého.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru