| | | |


Akademické senáty fakult MU

Odkazy na stránky akademických senátů fakult MU, kde najdete jejich složení, odkazy na zápisy z jejich zasedání (u těch zápisů, které jsou ze stránek fakultních AS "hůře viditelné" připojujeme přímý odkaz zde)  a další informace o jejich činnosti:


Seznam senátorů a historii předsedů fakultních senátů naleznete rovněž na stránkách Masarykovy univerzity věnovaných akademickému senátu po výběru konkrétní fakulty v levém horním rohu.nahoru