| | | |


Zasedání AS MU 15. října 2012 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru MU na rok 2013 ve znění předloženém rektorem MU se zahrnutím změny v Cíli 5, v podobě navržené rektorem.
  2. Akademický senát MU schvaluje novelizaci Vnitřního mzdového předpisu MU.
  3. Akademický senát MU podporuje záměr rektora MU získat do pronájmu kino Scala.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání Akademického senátu Masarykovy
univerzity, které se uskuteční 15. října v 16 hodin ve velké zasedací
místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání (aktualizován 9.10.2012):
1. Informace o změnách ve složení AS MU
2. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
3. Projednání a schválení aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2013
4. Projednání pronájmu kina Scala
5. Projednání a schválení novelizace Vnitřního mzdového předpisu MU
6. Projednání a schválení návrhu rektora na jmenování člena Vědecké rady MU
7. Doplnění legislativní komise AS MU a její činnost
8. Dopis Asociace klinických psychologů
9. Různé


Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantnahoru