| | | |


Zasedání AS MU 4. listopadu 2013 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje změny Statutu FF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  2. Akademický senát Masarykovy univerzity podporuje rektora MU v názoru, že není vhodné na půdě MU pořádat přednášky politiků v době předvolební kampaně. To, že rektor MU nebyl pozván na slavnostní shromáždění u příležitosti státního svátku České republiky, považuje AS MU za nešťastný krok pana prezidenta namířený vůči celé akademické obci Masarykovy univerzity. AS MU děkuje rektorům a dalším představitelům vysokých škol, členům akademické obce a veřejnosti za vyjádření podpory.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 4. listopadu v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

0. Informace o změnách ve složení AS MU
1. Vnitřní předpisy FF MU - Statut fakulty, VaJŘ AS
2. Statut MU - poplatky za studium v ak. roce 2014/15
3. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru