| | | |


Zasedání AS MU 16. února 2015 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU zvolil volební komisi pro volbu kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity ve složení Marie Nováková (předsedkyně), Josef Bejček, Petr Suchý, Adam Táborský, Matej Žitňanský.
  2. Akademický senát MU vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity, která se uskuteční 20. dubna 2015 ve 14:00 v aule Právnické fakulty MU.
  3. AS MU schvaluje změnu Volebního a jednacího řádu AS FSS MU v předloženém znění.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

v souladu s článkem 28 Volebního a jednací řádu AS MU svolávám ustavující zasedání AS MU na pondělí 16. února 2015 v 16 hodin do velké zasedací místnosti rektorátu.


Plánovaný program zasedání:

1. Zpráva o výsledku voleb do AS MU
2. Volba předsedy AS MU
3. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora MU a zvolení volební komise
4. Volební a jednací řád FSS MU
5. Organizační řád Centra jazykového vzdělávání
6. Harmonogram zasedání AS MU

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant,
předseda AS MU v období 2012-2014nahoru