| | | |


Zasedání AS MU 30. března 2015 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU schvaluje změnu Statutu PrF MU, spočívající ve vypuštění čl. 26 odst. 5.
  2. Akademický senát MU vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat prorektorkou pro záležitosti studentů prof. JUDr. Naděždu Rozehnalovou, CSc.
  3. Akademický senát MU ustavuje legislativní komisi ve složení: Filip Křepelka, Veronika Kudrová, Dominik Levíček, Pavel Lízal, Václav Orava, Petr Procházka, Lukáš Ručka a Zdeněk Sychra. Předsedkyní legislativní komise byla zvolena Veronika Kudrová.
  4. Akademický senát MU ustavuje volební a mandátovou komisi ve složení Milan Baláž, David Hejč, Michal Koščík, Jiří Libra, Josef Tomandl, Michaela Tvrdoňová a Petra Vejvodová. Předsedou volební a mandátové komise byl zvolen doc. Josef Tomandl.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 30. března 2015 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisů z minulých zasedání
2. Statut PrF MU
3. Vyjádření k záměru rektora na jmenování prorektorky
4. Ustavení legislativní komise
5. Doplnění Volební a mandátové komise
6. Různé
Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru