| | | |


Zasedání AS MU 4. prosince 2017 16:00

Usnesení

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) a podle § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů Masarykovy univerzity ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b), podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vnitřní předpis Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b), podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vnitřní předpis Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o zrušení součásti Masarykovy univerzity Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích – CERIT MU, a to s účinností od 1. 1. 2018.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení čl. 14 odst. 4 Statutu Masarykovy univerzity rozhodl o zřízení součásti Masarykovy univerzity Kariérní centrum Masarykovy univerzity, s působností vymezenou takto: „Kariérní centrum Masarykovy univerzity je odborným pracovištěm s celouniverzitní působností. Jeho posláním je zprostředkovávat studentům kontakt se zaměstnavateli a ulehčit jim proces hledání prvního zaměstnání ještě před ukončením studia. Nabízí individuální a skupinové kariérové poradenské služby a rozvíjí jednotný inzertní prostor s pracovními nabídkami pro celou univerzitu.“, a to s účinností od 1. 1. 2018.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování prof. PhDr. Viery Bačové, DrSc.; prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc.; prof. PhDr. Tomáše Sirovátky, CSc.; doc. PhDr. Ireny Sobotkové, CSc. a doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.D. členy Vědecké rady Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 34 odst. 9 odst. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává řediteli CEITEC MU předchozí souhlas ke jmenování doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. členem Vědecké rady CEITEC MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro funkční období 2018–2020 tyto delegáty: Ing. Viktorii Klímovou, Ph.D., jako delegátku ESF MU; Mgr. Petra Vurma, Ph.D., jako delegáta FF MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity vyzývá rektora MU, aby inicioval diskusi o precizaci postupu ve volbách do AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí Karla Dolečka členem Volební a mandátové komise AS MU.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na zřejmě poslední schůzi AS MU v tomto funkčním období, která se bude konat 4.12.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Předběžný program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU
4. Řád výběrového řízení MU
5. Vnitřní mzdový předpis MU
6. Zrušení součásti MU - CERIT MU
7. Zřízení součásti MU - Kariérní centrum MU
8. Noví členové VR MU
9. Nový člen VR CEITEC MU
10. Nominace zástupců MU do RVŠ
11. Jednotný vizuální styl MU
12. Bezpečnostní, právní a jiná aktuální rizika v oblasti IT na MU

Podkladové materiály k jednání:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/podklady_pro_25_zasedani_4_prosince_2017/

Srdečně

Stanislav Balík
předseda AS MUnahoru